rubrieken

Natuurlijk | Ringslang

Wellnessresort 

voor Ringslangen 

bij Ome Jan

Op zijn akker aan de Vinkeveense Plassen bouwt Jan Ruizendaal uit Vinkeveen regelmatig broedhopen van oud riet waar de ringslangen in het voorjaar hun eieren in kunnen leggen. Hij is er trots op dat deze diersoort hier zijn omgeving voorkomt en doet zijn best om het hier zo aangenaam mogelijk te maken. ‘Ik vind het heel leuk dat ze hier zitten, al zie ik ze praktisch nooit,’ lacht hij. 

De ringslang, afkomstig uit de familie ‘waterslangen’, komt voor in de Botshol en in de Vinkeveense Plas. ‘De slang is ongevaarlijk en niet giftig voor de mens,’ legt Jan uit. ‘Het is een schuwe en rustige soort die zelfs bij directe bedreiging maar zelden bijt. Hij slaat eerder op de vlucht als ze je horen of voelen aankomen. Je ziet ze daarom ook maar zelden.’

Als je wel ringslangen wilt treffen, moet je er vroeg bij zijn volgens Jan. ‘De ringslangen moeten ’s ochtends eerst even op gang komen. Ze zijn dan nog traag en rusten uit. Dat is de beste tijd om ze te spotten. Als je ze door het water ziet gaan, zie je alleen hun koppie en het spoor dat ze nalaten in het water.’

Uiterlijke kenmerken

Volgens kenner Jan is een ringslang goed te herkennen. ‘Hij dankt zijn naam aan de gele vlekken aan de weerszijden van de hals, net achter zijn kop. De vlekken komen samen op zijn kop en doen denken aan een ring. Verder is de slang licht- tot donkerbruin of grijs van kleur en wordt hij, afhankelijk van het geslacht, ongeveer een ruime meter lang. Opvallend genoeg worden vrouwtjes vaak groter dan de mannetjes. Het mannetje blijft in zijn lengte steken rond de meter, terwijl het vrouwtje gemiddeld 1,40 meter wordt.’

Broedhopen

De broedhopen die Jan maakt, bestaan voornamelijk uit oud riet. ‘Riet dat ik langs de waterkant heb weggehaald, leg ik op een hoop,’ vertelt hij. ‘Daar doe ik gras bij en ander vochtig spul. Deze broedhoop maak ik direct aan de waterkant, in de zon. Want het is essentieel dat de ‘broei’ erin komt. Dat is een proces waarbij organisch materiaal tot zelfontbranding komt. Zo wordt de binnentemperatuur aanzienlijk hoger dan de buitentemperatuur en kunnen de eitjes worden uitgebroed. De binnentemperatuur moet namelijk minimaal vijfentwintig graden zijn. De ideale tempratuur is zelfs achtentwintig graden. Als die temperatuur zakt, gaat de ontwikkeling van de embryo’s langzamer en als de temperatuur onder de éénentwintig graden komt, is de kans groot dat het embryo het niet overleeft.’

Jonge slangen

Per legsel worden gemiddeld dertig eieren geproduceerd. ‘Deze eieren zijn zeer kleverig en plakken daardoor aan elkaar,’ licht de slangenkenner toe. ‘Dit vermindert de kans op uitdroging. Afhankelijk van de temperatuur komen de eieren na vijf tot tien weken uit. De jonge slangen zijn dan ongeveer vijftien centimeter lang en zien eruit als een regenworm. Ze zijn direct zelfstandig en zodra ze voor het eerst verveld zijn, gaan ze zelf op zoek naar voedsel.’

Menu

Op het menu van een ringslangen staan voornamelijk kikkers en padden, die langs de oevers van de verschillende wateren worden buitgemaakt. ‘De jonge dieren voeden zich echter met naaktslakken, regenwormen en kikkervisjes,’ voegt Jan daaraan toe. Over de manier waarop de slangen eten, is Jan duidelijk: ‘De prooien worden nooit gewurgd, maar levend en in één keer verzwolgen, waarbij het achterlijf het eerst wordt ingeslikt. Zo kan de door de pad of kikker opgezogen lucht door de bek naar buiten worden geperst, terwijl deze wordt opgegeten. De vele tandjes dienen ervoor om de prooi vast te houden en naar achteren te werken. Achter in de bek van de ringslang bevinden zich giftanden, die een zwak gif bevatten. Dit gif is ongevaarlijk voor mensen maar ondersteunt voornamelijk in de spijsvertering.’

 

Jan hoeft dus niet bang te zijn voor de ringslag en kan onbezorgd genieten van de aanwezigheid van deze beschermde diersoort. Mits die zich af en toe laat zien natuurlijk…

Geen reactie's

Geef een reactie

Send this to a friend